Power Geometries

Paola Torres Núñez del Prado

Datum: 16/11-18 till 9/12-2018

Vernissage: 16 november 17-20

När Paola Torres Núñez del Prado väver uppstår komplikationer och brott i vävens struktur. Den peruanska mönstertraditionens dekorativa ordning och harmoni omskakas, bryts ner, och omformas till kluster av utbrott, kaskader och skri. På så sätt förenas de tre V: na – i världen – weben – väven – symboliskt och bokstavligt. I en praktik som går emot den traditionellt teoretiska och praktiska skillnaden mellan hantverk (textilier) och datateknologi. Så att röstgrafen från de över tusen kidnappade, övervakade och oskyddade latinamerikanska barnen – som av Trump-administrationen isolerats i läger i USA – spränger fram och bryter upp den rytmiserade strukturen i väven. Ett skri av övergivenhet som dokumenterats och transkriberats till stygn som löper amok.

I hennes senaste utställningar Tra (ns) ducciones (2017) i Lima, "Pattern // Antipattern" (2016), i Stockholm, och "Patrones perennes” (Perenna mönster) och ”Matríces líquidas" (Flytande matriser, 2015) i Lima ingick verk från datoriserat broderi, interaktiva installationer med generativa animeringar och reaktivt ljud samt video som dokumenterade en etnografisk forskning inom stads- och icke-urbana samhällen, bland annat Shipibo-Conibo-gemenskapen i Amazonas regnskog. I den nu aktuella utställningen på TEGEN2 fortsätter Paola Torres Núñez del Prado sitt djupt personliga engagemang i maktstrukturernas mönster och ”motmönster”. (Foto: Rut Karin Zettergren)

Paola Torres Nuñez del Prado har en B.A. i Studio Art från Hunter College, en MFA från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, och en Master of Science från Södertorn Högskola.
 2013 vann hon Vivo arte.mov award i Brasilien.


Varmt välkomna!

Galleri