0,5

Lars Brunström, Stina Stigell, Anna Ting Möller, DOG

Datum: 29/3-19 till 28/4-19

Vernissage: 29/3 kl. 17-20

"Tipping point", "tröskel", "brytpunkt" – tyder på att vi kanske går över en punkt utan återvändo, där vi kommer blicka in i en värld där vi ställs inför något helt utanför vår kollektiva erfarenhet.

Kan vi ta med oss ömhet in i nästa fas? Och näring? Och hur tar den sig fram, livnär sig?

TEGEN2 bjuder på en utställning som förenar – apan, kråkan, emballaget, spillran och orden med näringen. Både motbjudande och inbjudande, vackert och trotsigt – och undanglidande – ogripbart och t.o.m. slemmigt. Vi odlar ömhet.

Fredag 5 april: Supermarket 2019 Gallery Night kl 17–23

TEGEN2 deltar i SUPERMARKET 2019 – Stockholm Independent Art Fair som Associate Gallery, vilket också flera av de andra konstnärsdrivna utställningsrummen i Stockholm gör: Detroit Stockholm, Konstnärshuset, Grafiska Sällskapet, Candyland och Galleri Majkens. Supermarket 2019 hålls i år i det nybyggda Sickla Front på Uddvägen 7. Buss eller tvärbana till Sickla, 4–7 april. Biljetter och information: www.supermarketartfair.com

Stängd under Påskhelgen och åter öppne 26-28 April

Galleri