Exemplary unfailed experience

Felice Hapetzeder

Datum: 10/5-19 till 2/6-19

Vernissage: Fredag 10 Maj kl 17-20

Exemplary unfailed experience - Videoinstallation

Fredens oas i en öken. I ett epicenter av oförsonlig konflikt. Är det möjligt? Ja, det är möjligt. Inte bara i en utopisk värld; inte bara i en konstnärs vildaste drömmar – och inte bara i den vita boxen.

Felice Hapetzeder har skapat en videoinstallation där ingen kan fly in i något hörn. Där den Andre får framstå med hela sin röst, med hela sin ”radikala annorlundahet”, såsom den judiske filosofen Emmanuel Levinas beskrev mötet med den Andre: inte som ett självbespeglande, utan som en lyssnandets akt mellan två radikalt olika individer.

Utifrån/inifrån dessa komplext sammantvinnade öden skildrade i en 360-graders video-rotation från ”Fredens oas”, Oasis of Peace (Neve Shalom/Wahat al Salam) i Israel – den enda platsen där palestinier och israeler valt att leva tillsammans. Den konstanta rörelsen i videon, i det filmade rummet, motsvaras av installationen i det rum där besökaren möter verket.

Att lyssna till den Andres röst kan vara både smärtsamt, starkt och vackert, och utgör själva källan till varje fredens oas. Någon annan framkomlig väg finns inte. Visserligen kan det låta som en myt, en hägring, i en allt hopplösare förutsättning för fred och försoning, men vi får aldrig glömma eller överge de källådror som vägrar torka ut i spåren av det oförsonliga tillståndet. (Gunilla Sköld Feiler)

Videoinstallationen har gjorts med stöd från Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Verket visas även i en separatutställning på Sparbankshallen i Bromölla under 2019 där verkdelar produceras under ett Air2 residency 2018-19. http://savelifta.org https://www.wasns.org