Muskelstolen – en apparat för mätning av män

Björn Larsson & Carl Johan Erikson

Datum: 19/1-18 till 18/2-18

Vernissage: 19 januari 2018 kl 17-20

Vem är mest lämpad för krig? Vilka faktorer är avgörande för uthållighet? Och hur ska samvetet mätas och värderas?

I utställningen Muskelstolen – en apparat för mätning av män undersöks den byråkratiska och mekaniska apparatur som skapades för att mäta och sortera unga män i samband med mönstring i Sverige. Drygt 2,3 miljoner mäns muskler mättes genom den mellan 1969 och 1997. Dessa resultat tillsammans med andra tester fick sedan ligga till grund för vilken befattning den värnpliktige skulle få i försvaret. Muskelstolen konstruerades av professor Per-Olof Åstrand, GIH, i samarbete med försvarsmakten. Omfattande tester i samband med utvecklingen av ett nytt mönstringssystem på Varbergs fästning 1965 låg till grund för utformningen av stolen. All data som stolen genom åren genererat är i sitt slag världsunikt och finns bevarat på Riksarkivet.

Värnpliktens återkomst 2017 aktualiserar åter frågor om vart gränsen för samvetets röst går i förhållande till plikter mot nationen. Men utställningen väcker också frågor kring hur maktrelationen mellan en statsbyråkratisk apparatur och individen kan se ut. Vad händer om individen inte rättar in sig den byråkratin apparaturen? Tidigare i Sverige hamnade de som totalvägrade värnplikten i fängelse.

Men en byråkratisk apparatur kan också användas för att slippa ta ställning i svåra existentiella och etiska dilemman som kan uppkomma i ett samhälle. Något som inte minst blir tydligt nu i och med flyktingmottagandet från Afghanistan, Syrien och andra krigsskådeplatser världen över.

Utställningen Muskelstolen – en apparat för mätning av män är en del av Björn Larssons och Carl Johan Eriksons konstnärliga forskningsprojekt – Vägra Döda – som undersöker en specifik del av svensk närhistoria. Det handlar om de 35 000 män som mellan 1966 och 1992 valde att inte göra traditionell militärtjänst utan ansökte om och beviljades vapenfri tjänst. Rätten att åberopa samvetet står i projektets fokus, liksom samhällets förväntningar, normer och genusstrukturer. Mer att läsa på: www.vägradöda.se

I samband med utställningen anordnas Insamlingsseminarium lördag 20 januari kl 09-13 och lördag 3 februari kl 09-13. Då välkomnas alla som genomfört vapenfri tjänst att komma till TEGEN2 och dela sina berättelser.

Alla som gjort vapenfri tjänst uppmanas att leta efter dokument, fotografier och artefakter av olika slag och ta med till galleriet. Här erbjuds möjlighet att digitalisera material och få sin berättelse dokumenterad.
Varför valde du vapenfri tjänst? Vilka minnen har du från den tiden och hur går tankarna nu när du tänker tillbaka på de val som ledde fram till tjänsten som vapenfri?
Björn Larssons och Carl Johan Eriksons forskningsprojekt började just i en egen reflektion kring deras personliga val till vapenfri tjänst, som unga män i en brytningstid och hur det på olika sätt påverkat deras liv. De upptäckte också att berättelser om de vapenfria männen lyser med sin frånvara i historieskrivningen och vill genom projektet belysa denna del av vår närhistoria.  

Galleri