WE ARE STILL HERE

Tomas Colbengtson, Antonie Grahamsdaughter, Lena Stenberg, Anders Sunna

WE ARE STILL HERE – En utställning med Tomas Colbengtson, Antonie Grahamsdaughter, Lena Stenberg och Anders Sunna som utforskar rasismen som urfolk möter i Sverige.

Kerstin Andersson från Amnesty Sápmi inviger utställningen den 3/5 kl 18.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har nyligen släppt en rapport som belyser hatbrott mot samer i Sverige och visar på likheter med hatbrott mot andra minoritetsgrupper. Utställningen lyfter fram hur hatet manifesterar sig i språket, i strukturer, i historien såväl som i samtiden.

WE ARE STILL HERE produceras av Native Moving Images.
Curator: Antonie Grahamsdaughter med stöd av Ulrika Flink, Konstfrämjandet Stockholm.

TOMAS COLBENGTSON presenterar verket “Defaced” –  tre vägskyltar som symboliserar olika folkgruppers kamp mot rasism och diskriminering. Skyltarna gestaltar på olika sätt aboriginers, samers och svartas kamp för erkännande och inkludering.

ANTONIE GRAHAMSDAUGHTER med rötter i Kanadas urfolkssamhällen har under de senaste tio åren engagerat sig i frågor som rör kolonialism och rasistiska stereotyper och kastat ljus över hur det västerländska samhället ännu är influerat och indoktrinerat av rasistiska stereotyper.

LENA STENBERG skildrar i Colors of colonialism – Borders (Kolonialismens färger – Gränser), utifrån personliga familjefotografier, hur de nordiska länderna och Ryssland under 1800 och 1900-talen stängde gränser för samer som tidigare levt nära och över gränserna. Kolonialiseringen av Sápmi med nybyggen, jordbruk och skogsbruk innebar att gränserna stängdes för renskötande samer som tradionellt haft sina betesmarker i olika länder.

ANDERS SUNNA berättar i fem korta radiostycken om sin egen familjs kamp för rätten att leva enligt sina traditioner, med renskötseln i centrum. Konstnären kallar sina korta radiostycken för  “akustiska dioramor” där röster från de inblandade leder lyssnarna genom ett absurt domstolsdrama.

För mer information, vänligen kontakta:

Antonie Grahamsdaughter

E-post: newfilm@antoniefrank.se

Utställningen pågår från 3 maj – 26 maj

Vernissage: Fredag 3 maj kl 17-20

Öppettider: fre – sön kl 13 – 17

TEGEN2 – Bjurholmsgatan 9b, Stockholm