CROWD

Klitsa Antoniou, Arazo Arif, Maria Backman, Susann Brännström, Katarina Eismann, Antonie Grahamsdaughter, Tanja Holm, Peter Kinny, Kent Klich, Mats Lindström, Stuart Mayes, Mårten Medbo, Kristina Müntzing, Gunnel Pettersson, Ida Rödén, Carl Johan Stigmark, Paola Torres Núñez del Prado, Paula Urbano, Gunilla Wiel Svensson, Olando Whyte, Karin Ruth Zettergren, m.fl.

Datum: 10/9-21 till 26/9-21

Vernissage: 10 september 2021

Låt oss bara samlas

Har vi fått en fördjupad insikt om hela mänsklighetens totala massa, som en individ, en kropp, eller i alla fall ett slags sammanlänkad organism genom pandemin? Och i så fall, vad kommer vi göra med alla dessa nya kunskaper och existentiella frågor?

Låt oss börja med att samlas kring konsten, och känna av hur vi alla hänger ihop denna höst, vi har saknat er.

Konsten som en tyngdpunkt, ett lod, en rykande pil i luften, som bjuder in till reflektion, friktion, vila, paus och nya frågor, utropstecken och mysterier, många mysterier. Vi öppnar således höstens utställningssäsong med stor förtröstan och lösa tyglar.

Varmt välkomna!

Bilder: Mårten Medbo, Ida Rödén, Kent Klich, Gunilla Wiel Svensson

Galleri