Vi blev som ni

Kalle Brolin och Kristina Müntzing

Datum: 2/4-21 till 25/4-21

Vernissage: 2 april kl 17-20

Historien om våra liv och den om samhället, byggs oundvikligen med en serie förenklingar, där glömska är ett lika viktigt byggnadselement som minne. I Kalle Brolins och Kristina Müntzings utställning Vi blev som ni visas verk som utgår från en historisk händelse, ett öde, från vilket de sedan drar linjer och knyter samman platser och epoker som vi normalt inte ser samband mellan eller som rensats ut och glömts bort.
De följer montagets logik och väjer inte för brutna narrativ, heterogenitet och spekulativa samband. Montaget ger plats för alternativa berättelser, men är också ett sätt att representera röran i världen, i vilken frigörelse kan sluta i fångenskap, vård bli vanvård och räddning åtföljs av exploatering. Men historiens tragedier rymmer hopp, om vi bara möter dem med öppna ögon, även om det blott är fragment och skärvor av bilder som framträder och tvingar oss se att friheten oavbrutet krockar med ekonomiska, institutionella och ideologiska logiker.

I Don't quit your dayjob! (2020) väver Kristina Müntzing en berättelse om arbetsvillkoren för kvinnliga konstnärer, då och nu, med utgångspunkt i fotografen Ida Ekelunds glasplåtar, funna under ett golv i samband med renoveringen av en bostadsrätt i Lund.

The Whites (2020) är ett triptyk-collage baserat på Kristinas Müntzings undersökning av institutionen Sundholm på Amager i Köpenhamn. En anstalt för tiggare, vagabonder och ”løsagtige” kvinnor som sammanfördes i en verksamhet där gränsen mellan vård, kontroll, uppfostran, bestraffning och tvångsarbete var flytande.
Kalle Brolin berättar i videoverket Jag är kommen (2020) – ett montage med japanska så kallade bunraku-dockor – hur judiska överlevare från koncentrationsläger på 1940-talet anlände till Skåne och placerades i arbetsläger, för att slussas vidare ut på fälten för att plocka sockerbetor. Samtidigt blev slott och gods gömställen för nazistiska krigsförbrytare som smugglats ut ur Tyskland, av skånska överklassnazister. Montaget spekulerar i möjligheten att dessa godsherrar fått billig arbetskraft till sina betodlingar.

Utställningen är kuraterad av Erik Berggren
TEGEN2 följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och tar in sex besökare åt gången.

Kristina Müntzing
Kristina Müntzings arbeten använder hantverkarens redskap för att skapa ett visuellt språk för radikala politiska rörelser.
Kristina har en Master of Fine Arts från Goldsmiths College i London, och mottog konstnärsnämndens ettåriga vistelse- och ateljéstipendium till Berlin. Hon har visats på bl.a. Kunst Werke i Berlin, Kiasma i Helsingfors, Shiryaevobienenalen i Ryssland, samt på konsthallar och institutioner i Sverige och utomlands.
Som en del i sin praktik är hon tillsammans med Kalle Brolin också grundare av Sunshine Socialist Cinema, som haft visningar på Moderna Museet i Malmö, Tempo Filmfestival i samarbete med Moderna Museet i Stockholm, på Klimatfilmfestivalen, på Signal i Malmö, och på Göteborgs internationella konstbiennal.

Kalle Brolin
Kalle Brolin arbetar i sina videoverk med montage av insamlade och inspelade bilder av två industrier med stor betydelse för formandet av Skånes landskap och kultur: kolgruvorna och sockerbruken.
Han är utbildad vid bl.a. Umeå Konsthögskola. Hans videoverk, installationer och performances har visats på biennaler, museer och konsthallar i Sverige och utomlands. Senast deltog han i utställningen Play på Lunds konsthall och han deltog i Moderna utställningen 2018, Moderna Museet i Stockholm.
Kalle Brolin arbetar därutöver som lärare på olika konstskolor, skriver om konst i dagspress, tidskrifter och böcker, samt curerar ibland utställningar och videoprogram. Sedan tio år tillbaka presenterar han videoprogram i en solcellsdriven utomhusbio, Sunshine Socialist Cinema, tillsammans med Kristina Müntzing.

Erik Berggren
Erik Berggren är frilanskurator och -skribent. Han är medgrundare till Museet för glömska och ingår i kollektivet som arbetar med Tegen2. Han undervisar på Södertörns högskola och Linköpings universitet i politiska idéer och om konst och migration. Hans senaste publikation är “Representation, Empathy and Identification - Negotiating Power and Powerlessness in Art on Migration” i Journal of Mediterranean Knowledge, Vol 4 (2) 2019.

Galleri