Konsten tar timeout – STREJK! BLOCKAD! FEMTON SEKUNDER FÖR RÄTTVISA!

Nils Claesson – bjuder in till utställning/workshop som manar till direkt aktion

Vernissage – fredag 26 maj kl 17:00–20:30

Hållpunkter för vernissagekvällen:

Kl 19:00 – lecture-performancemed Nils Claesson

kl 20:00 – performance med Lily Bigestans

Till utställningen bjuds animatörer, filmarbetare, översättare, producenter och bildskapare in att göra femton sekunders filmer till stöd för SAC, som kan spridas på sociala medier och informera arbetare om deras rättigheter. Filmer på arabiska, ryska, ukrainska och turkmeniska, men också riktade till svenska arbetare och medborgare.

Obs! Vill du vara med och animera film för tiktok?

Mejla: Nils Claesson, nilstaki@gmail.comTelefon: 070 632 93 69

STREJK! BLOCKAD! Femton sekunder för rättvisa! är en utställning och en workshop som manar till Direkt Aktion. Animatörer, filmarbetare, översättare, producenter och bildskapare bjuds in att göra femton sekunder långa filmer till stöd för SAC. Det behövs korta slagkraftiga filmer som kan spridas på sociala medier och informera arbetare om vart de kan vända sig för att få rätt. Filmer på arabiska, ryska, ukrainska och turkmeniska, men också filmer som riktar sig till svenska arbetare och medborgare.

Papperslösa, ofta från länder i Östeuropa, Asien, Afrika och Latinamerika tvingas till beroende av kriminella fixare och till arbete för svältlöner upp till tolv timmar om dagen. Den enda fackförening i Sverige som försvarar deras rättigheter är SAC (Sveriges Arbetares Centralorganinsation). De har lyckats kräva tillbaka sjutton miljoner kronor av arbetsköparna. SAC genomför strejker och blockader men ofta räcker det med att rättsligt ställa utsugare till svars. Det är förbjudet att utnyttja arbetare i Sverige. Det finns lagar och förordningar som är ett resultat av över hundra års facklig kamp.

Nils Claesson är konstnär, animatör, forskare och en av de som driver TEGEN2. Det här projektet är en fortsättning på den konstnärliga forskningen Work a Worksom undersökte arbetets roll i en värld med robotar och AI

Poeten Emil Boss  arbetar för SAC  med att organisera papperslösa. Han har nyss kommit ut med rapporten Någonting har hänt, med vittnesmål om de papperslösas situation men också om att kamp lönar sig.

Emil Boss är poet men arbetar för SAC  med att organisera papperslösa. Han har nyss kommit ut med rapporten Någonting har hänt, en bok full av vittnesmål om de papperslösas situation men också om att kamp lönar sig.

Journalisten Liza Alexandrova-Zorinas  bok Imperiets barn är en resa in i en rysktalande skuggvärld kontrollerad av kriminella nätverk med kopplingar till byggbransch, städbransch, prostitution, transportföretag och hushållsarbeten. Hon visar hur firmor i Sverige, Baltikum och Polen för myndigheterna bakom ljuset, men ofta med deras passiva medverkan – även regeringsbyggnaden i Rosenbad har städats och renoverats av papperslösa.

Filosofen Hanna Arendt har i sitt författarskap beskrivit hur farligt det är för en människa att förlora sin politiska status och politiska gemenskap, kort sagt tillhörigheten till en nation eller stat. Då reduceras hon till en exploaterbar kropp. Ett djur. I Sverige i dag växer en fascism fram i en grå och svart ekonomi som administreras av underleverantörer till staten, byggföretag, städfirmor och jordbruk men som också är beroende av privatpersoner som får bostadsrätter och villor renoverade för billiga pengar. Att reduceras till en arbetande kropp utan rättigheter innebär också att kvinnor blir offer för trafficking och prostitution.

Lily Bigestan är skådespelare och musiker. Lily arbetar ofta ensam med att skapa olika personligheter med rötter i det verkliga livet.

De senaste åren har SAC och deras organisation Solidariska byggare lyckats kräva  tillbaka sjutton miljoner kronor av arbetsköparna. SAC genomför strejker och blockader men ofta räcker det med att rättsligt ställa utsugare och fifflare till svars. Det är förbjudet att utnyttja arbetare i Sverige. Det finns lagar och förordningar som är ett resultat av över hundra års facklig kamp. I sitt arbete för att organisera papperslösa och kämpa för deras rättigheter står SAC ut som den enda anständiga svenska fackliga organisationen. Det är värt att stödja.

Utställningen pågår t.o.m. 11 juni