2 RUM + TEXT

15/2-08 till 11/3-08

Linn Reinius & Lucas Svensson

Rum: Linn Reinius
Text: Ernst Jünger, Ezra Pound, Lucas Svensson och Brittiska jaktflygsveteraner
Dramaturgi: Natalie Ringler
Röst: Anna Wallander, Mats Flink, Lucas Svensson, Natalie Ringler

Tegen 2 bjöd in Linn Reinius, scenograf och konstnär. För att först på plats, med formuleringsföreträde (eller utan varken manus eller regi), gestalta under mottot: vi föds in i ett språk, men först föds vi i ett rum. En fysisk realitet växte fram också den läsbar som spår och reflexer av tid och sammanhang. Och Linn Reinius bjöd i sin tur in Lucas Svensson, husdramatiker på Dramaten, för att till rummets ”text” foga talad text framförd av skådespelare från Galeasen.