gaza: boningar

Kent Klich

24/4-09 till 17/5-09

I utställningen visas bilder som världen inte skulle få se. Fotografier på privata hem i det avskurna och isolerade Gaza, med rester och spår av vinterns israeliska attack: Operation gjutet bly. Men, har vi inte fått vår beskärda del, frågar sig mången eländestrött betraktare. Är det inte dags att göra motstånd mot att mina ögon ska bli medskyldiga till mer? Och Kent Klichs bilder svarar genom att titta tillbaka: så länge ni inte ser så måste ni fortsätta titta.
Förvisso matas vi av förbiflimrande bilder av sårade och döda människor, men sen är de borta och allt fortgår ”som vanligt”. Med den effekten att vi i bästa fall blivit något mer informerade och i sämsta fall något mer avtrubbade. Det är vad den traditionella dagliga nyhetsbevakningen gör med den globala världsmedborgaren i TV-soffan.

I Kent Klichs bilder ges betraktaren tid att se vad han eller hon inte ser. Det handlar inte om sanningsanspråk, det handlar om tid och rum, om fördröjningar och förskjutningar, om närvaro och om ljus. Trots att människorna här rent fysiskt är frånvarande. För det mänskliga, det för oss gemensamma, djupt privata, i det här fallet representerat av hemmet, framkallar närhet och identifikation med de utsatta inre rummen som vi inte kan greppa, bara ana.

”I ett läge där journalistiken präglas av en till censur gränsande standardisering av form och innehåll blir det konstens uppgift att inspirera diskussionen om samhällets framtid. Så kommer det sig att det i allt högre grad har blivit konstens uppgift att gestalta ”det politiska”, det vill säga villkoren och priset för den politik som förs, medan förhärskande journalistik i allt högre grad tjänar ”politiken”; den nöjer sig med att spegla den institutionaliserade maktens ritualer och förmedla de åsikter som försetts med auktoriteternas sigill. När journalistiken förvandlas till furstespegel, förvandlas konsterna till journalistik i ordets ursprungliga mening: en löpande krönika.” 

Stefan Jonsson ur Estetikens fakta och journalismens fiktioner. Mediernas logik i globaliseringens tid.

Kent Klich är en prisbelönt svensk fotograf bosatt i Köpenhamn med hela världen som arbetsfält, och med många utställningar och publikationer bakom sig både här och internationellt. Han är utbildad på International Center of Photography, New York.
2008 blev Picture Imperfect utvald som en av de bästa fotoböckerna 2007 – 2008 av Kassel Fotoforum, Tyskland. www.kentklich.com