GENOM TUSEN STRIDER OCH SMEKNINGAR

Gerd Aurell, Ann-Kristin Källström, Britta Marakatt-Labba, Norrakollektivet, Evelina Sondell, Helena Wikström, Ulla-Carin Winter
– Foto, skulptur, grafik, installationer

23/9-22 till 16/10-22

”I Norrland hafva vi ett Indien, blott vi förstå att bruka det.”

Världen är större än vårt vetande. I en skenbart framåtskridande anda namnges organismer, teorier formuleras, beräkningar görs, marker utvinns och skogar skövlas. Jakten efter ny kunskap och vinning har i hög grad påverkat och fortsätter att påverka vår norra landsända. Redan på 1600-talet uttalade Axel Oxenstierna ”I Norrland hafva vi ett Indien, blott vi förstå att bruka det”. Så började exploateringen av norra Sverige – ett område med rikliga råvaror och en redan förtryckt ursprungsbefolkning.

Konsten ger sällan klara svar, men den är levande och har förmågan att fånga upp det som vi glömt och enbart kan ana. Den säger oss att bortom det vi känner till finns möjligheten till någonting annat. I utställningen genom tusen strider och smekningar på TEGEN2 drivs konstnärerna av förundran och nyfikenhet, men även sorg och ilska. En besvikelse över förlorade strider sammanflätat med en stark kärlek, en kollektiv kraft och en stolt samhörighet med en plats. Med konst från Övre Soppero i norr till Sundsvall i söder vill vi också utmana och synliggöra gränser mellan kulturella och kunskapsmässiga rum och avstånd.

Utställningen är kuraterad av Ida Rödén (konstnär, skribent och redaktör för Volym, konsttidningen i Norr) och Erik Berggren (konstnärlig ledare för Museet för glömska). Båda är medlemmar i TEGEN2.

Utställningen finansieras med stöd från Kulturrådet och Region Västernorrland.