GROTTAN

Chto Delat, Dror Feiler, Gunilla Sköld Feiler

25/1-13 till 10/2-13

Vi sitter fastkedjade med ansiktena mot en grottvägg. Vi är i inbillningarnas värld. Konstnärerna ägnar sig åt sådana inbillningar. Därför har Platon en låg uppfattning om konsten.

Museum Songspiel: The Netherlands 20XX (video) Chto Delat

Videon utspelar sig mot bakgrund av holländsk politik 20XX men det skulle lika gärna kunna vara Sverige idag. Det är en historia om s.k. papperslösa som söker sin tillflykt till ett konstmuseum. Verket är en samproduktion mellan the Van Abbemuseum, SMART Project Space och den multidisciplinära konstnärsgruppen Chto Delat från Ryssland vars verk ”Partisan Songspiel. A Belgrade Story” TEGEN2 tidigare visat (2010) och som också ingick i Psychosis part 1 på Färgfabriken (2011).

Illegal Aliens II (video) Dror Feiler

Waste (teckning/objekt) Gunilla Sköld Feiler

Utställningen är den första i en serie utställningar som ingår i projektet PROJEKTOR som med utgångspunkt från Platons grottliknelse reflekterar spänningsfältet mellan sken och verklighet. Projektet har fått stöd från Kulturförvaltningen. Läs mer om Platons grottliknelse: http://www.filosofi.gotland.se/grottan.htm

Fake Finns and Wannabe Swedes är ett samarbete mellan Fylkingen, New Art Contact/Fake Finn Festival i Helsingfors och PAIN i Norrbotten. Var och en av parterna organiserar en händelse på sin ort och inbjuder de andra att delta i den med början på Fylkingen och Supermarket art fair i februari och Helsingfors i mars.
FFWBS organizers: Lovisa Johanson; Erik Wijkström, Johannes Blomqvist, Denis Romanovski