if i wasn´t muslim

23/10-08 till 09/11-08

Damir Niksic

Videon If I wasn’t Muslim bygger på Broadwaymusikalen ”Fiddler on the Roof”. I ursprungsfilmen berättas om pogromer mot judar i det förrevolutionära Tsaryssland; om brända byar och flyktingar som flyr sina hem. Det är en bakgrund vi är långtifrån obekanta med: det judiska folkets förföljelse. Och vetskapen om Förintelsen ligger också inbyggd.

Man skulle kunna säga att Niksic återanvänder Broadwaysuccéns färdiga form; dramaturgi och tilltal för att få oss att reflektera över ett annat folks öde, samtidigt som det judiska folkets öde rör sig genom videon – den bekanta ”storyn” som en slags dubbelexponering.

Med Damir Niksics egna ord:

”Jag försöker inte jämföra händelserna i Bosnien runt 1990 med förintelsen av det judiska folket. Jag tävlar inte i siffror, eller omfattningen av tragedin.

Jag jämför synsätt, mekanism och förlopp – den mänskliga utsattheten. Jag är mycket medveten om Förintelsen – nästan hela den judiska församlingen utplånades i Sarajevo under perioden då den nazistiska marionettstaten hade makten i Kroatien.

Min önskan är att också förintelsens offer hedras, genom att jag fokuserar på samma orsakskedja: ett återupprepande av Europas behov av att definiera sin identitet genom att rensas från sina så kallade icke-europeiska element. Utifrån det perspektivet är den judiska och den bosniska tragedin jämförbar”.

Historik och inspelningsplats

Videon är inspelad i Račinovici, en liten by i Kroatien, nära Brezovo Polje, den flyktingby där Damir Niksic föddes. Den bildades av muslimska flyktingar som hade kastats ut från Belgrad, Šabac, Užice och Sokol på 1860-talet.

1992, fördes muslimer av serbiska specialstyrkor från Brezovo Polje till Luka Brčko, ett koncentrationsläger, sen till Batkovići nära Bijeljina. De flesta från Damir Niksics familj var där. De blev slagna, torterade, tvingade till tvångsarbete. Deras liv var ständigt hotade

Tack vare några snapshots av en FN-soldat som hade insisterat på att personligen få se fångarna överlevde familjen.

Och allt detta av en enda orsak: de var muslimer.

För mera info kontakta Damir Niksics på 0739053873