jag, min husses hund

25/9-07 till 18/9-07

Carl Mikael von Hausswolff, Hakan Akcura, Dmitri Plax, ARK – Dariush M Doust, Dror Feiler

Kring en text av Orhan Pamuk ur romanen ”Mitt namn är röd” kretsar utställningen ”Jag, min husses hund”. Här kommer själva hunden till tals – ”skällande” från historiens bakgårdar. I det symboliska mötet, ja själva brytningspunkten mellan väst (”oinskränkt” yttrandefrihet) och öst (”villkorad” yttrandefrihet). I utställningen möter vi hunden och ”hundlivet”, i den muslimska respektive västerländska världen beroende på vem du är, vad du gör och vilken hund du är. Med andra ord en utställning som vill utmana allas vår malliga självgodhet, och de fördomar vi inte anser oss besitta, oavsett om vi kommer från väst eller öst, är jude eller arab, svensk eller blatte.

”Den svenska inställningen till invandrare är motsägelsefull men på det hela taget tolerant och fördomsfri. Däremot oroar en latent fientlighet mot muslimer.” (Huvudledarkommentar i DN 27 sept – 07 efter mångfaldsundersökningens rapport).

TEGEN 2 har till skillnad från traditionella gallerier och konstscener den stora fördelen att kunna göra blixtsnabba nerslag i samtidsdiskussionen, och därmed både fördju pa och nyansera frågorna: kan samtidskonsten vara mer än njutning, vara och statushöjare för de få och/eller tom provokativ gest för de många. Kan/får konsten också spela en verklig roll i det fördjupande offentliga samtalet när den blir känd för de många?

Så låt oss tillämpa lite ”derridastisk” strategi, (en tillämpning av Derridas tänkande) som specialiserade sig på att söka efter vad som inte står, vad som inte sägs och vad man väljer att glömma bort. Vilket ofta är mycket mer avslöjande!