SKUGGMASKINEN

Nils Claesson

1/3-13 till 31/3-13

Min egen skugga är en del av bilden är en maskin som förvandlar tredimensionella föremål till tvådimensionella skuggor i ett rum. Åskådaren blir medaktör i verket utan att egentligen behöva interagera på annat sätt än att vara där och titta.

sliN är en film som bygger på en performance av Nils Claesson den 26 juni 2012 då han gick baklänges från Hornsgatan 55 till Husby konsthall.

NC: I vardagen är mitt ansikte hela tiden vänt emot Stockholms innerstad där jag bor och är uppvuxen. Därför beslöt jag mig för att gå hela vägen till Husby baklänges. Jag ville tillföra en berättelse till Husby: mannen som gick dit baklänges. Fast det är egentligen en filosofisk film.
Hur menar du?
NC: När jag började träna att gå baklänges förstod jag snabbt att det inte handlade om att gå baklänges utan om att upptäcka världen bakom mig.

Den 14 mars, kl 19 – 21 blir det ett seminarium om utställningen i form av ett samtal mellan Nils Claesson, Annika Öhrner och Love Ekenberg. Det blir ett samtal om konstnärlig forskning. Går det att forska genom att gestalta?
Vad skiljer den normala konstnärliga praktiken från den forskande? Är detta vetenskap?
Utställningen, en text och seminariet är det första resultatet av Nils Claessons forskning vid Stockholms Dramatiska Högskola.

Utställningen ingår i projektet PROJEKTOR som med utgångspunkt från Platons grottliknelse reflekterar spänningsfältet mellan sken och verklighet. Projektet har fått stöd från Kulturförvaltningen.